Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Arhitektonsko projektiranje


Izgrađeni prostor je sastavni dio životne okoline svakog pojedinca, a njegova vrsnoća je preduvjet visoke kvalitete života. Vrsnoća izgrađenog prostora nije rezultat slučajnosti već je potrebno široko razumijevanje i prihvaćanje ciljeva kvalitete i kriterija vrsnoće u svim dijelovima složenog procesa građenja.

Principi kojima se vodimo u projektantskom procesu jesu težnja ka arhitektonskoj vrsnoći, projektiranje u skladu s principima održive gradnje, energetske učinkovitosti i korištenje ekološki prihvatljivih materijala i tehnologija. Uvijek imamo na umu i kvalitetu izvođenja te osiguranje kvalitete izgrađenog prostora. Pri tome je važna koordinacijska uloga arhitekata u složenoj i zahtjevnoj problematici arhitekture u uvjetima suvremenog trenutka.

Za jednostavne i složene građevine izrađujemo sve vrste projekata od glavnog, izvedbenog do projekata interijera.

Posebno ističemo složene projekte u kojima u uskoj suradnji s naručiteljem u projektantskom procesu paralelno osmišljavamo i razrađujemo složene programe te ih ugrađujemo u arhitektonsku ideju i razrađujemo kroz detaljna projektantska rješenja.Reference: Popis izrađenih arhitektonskih projekata