Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

APE d.o.o.
Kutnjački put 11, 10000 Zagreb
Tel. 01 3097 572
Faks. 01 3011 417
E-pošta: ape-info@ape.hr