Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Planovi uređenja groblja


Planovi groblja predstavljaju posebnu kategoriju detaljnijih planova lokalne razine. Nekad su za groblja kao obvezni planovi bili propisani detaljni planovi uređenja (DPU), danas je to urbanistički plan uređenja (UPU) groblja. Planovi uređenja groblja izrađuju se u skladu s odredbama zakona kojima je definirano prostorno uređenje i sadržaj prostornih planova te prema zakonu o grobljima i relevantnim pravilnicima kojima je definiran sadržaj planova groblja.

Planovi se izrađuju prema stručnim kriterijima u skladu sa zakonom definiranom procedurom izrade planova. Planske odluke temelje se na analizi postojećeg stanja, zahtjevima javnopravnih tijela, lokalnom programu razvoja te nizu informacija koje su dostupne o pojedinom prostoru.

Prilikom planiranja groblja u obzir se uzimaju urbanistički, sanitarno-tehnički, psihološki i humani te sociološki i kulturni faktori:

1. URBANISTIČKI: groblje je dio sustava zelenih površina, prostor u pravilu treba biti manje interesantan za urbanistički razvoj ali i pogodan za uređenje groblja, treba imati laku pristupačnost i nesmetane prometne veze te odsustvo nepoželjnih sadržaja u bliskom susjedstvu.

2. SANITARNO – TEHNIČKI: prostor se analizira u odnosu na geološki sastav tla, stanje podzemne vode, zagađenje zraka te zelene površine.

3. HUMANI: vezano na trajnost korištenja, udobnu povezanost, privlačnost i dostojanstvo prostora

4. SOCIOLOŠKI I KULTUROLOŠKI: smrt je “taboo” tema pa stoga groblje mora biti lako pristupačno ali i što dalje od naseljenih mjesta; groblje je odraz kulturnog standarda zajednice a u planiranje moraju biti uključeni i elementi različitih religioznih opredjeljenja te tradicije ukapanja.

U okviru izrade detaljnijih planova tvrtka APE ima bogato iskustvo i u izradi planova za groblja gdje se sukladno lokalnim prilikama i običajima primjenjuju gore navedena načela.

Procedura izrade i donošenja plana groblja određena je zakonskom regulativom kojom je regulirana izrada prostornih planova, a zainteresirana javnost u proceduru je uključena putem obvezne javne rasprave (ili više njih).Reference: Popis izrađenih planova za uređenje groblja