Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Savjetovanja i suradnja


Djelatnost tvrtke usmjerena je na područje arhitektonskih djelatnosti i prostornog planiranja. U realizaciji složenih projekata našim klijentima nudimo cjelovitu uslugu koja uključuje i savjetovanja, praćenje provedbe projekta te analitičke potpore koje mogu biti podloga za donošenje složenih odluka. U pristupu radu naglasak stavljamo na stručnost i kvalitetu rada, racionalnost, efikasnost i poštivanje rokova te kontinuiranu podršku našim klijentima.

Zajedničkim planiranjem, dogovaranjem ciljeva i aktivnosti te zajedničkim provođenjem tih aktivnosti mogu se bolje i učinkovitije pružati usluge na integriran i održiv način. Složeni projekti često traže i suradnju većeg broja sudionika različitih profila, te u složenim projektima često ostvarujemo profesionalnu suradnju sa srodnim i komplementarnim tvrtkama i pojedincima. U takvim projektima do izražaja dolaze mogućnosti za bolji razvoj jer svaki partner u proces donosi svoje kvalitete i kompetencije te ima svoju ulogu u osmišljavanju i provođenju projekata i aktivnosti. Na taj način se brže i učinkovitije ostvaruju planirani ciljevi uz zajedničko učenje i postizanje međusobnog povjerenja.Reference: Popis ostalih projekata