Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

33-05-00_vgrablje_icon

Urbanistički plan uređenja naselja Velo Grablje s konzervatorskom podlogom

krka_icon

Ruralni poduzetnički inkubator Centar Krka

33-06-00_Centar2_icon

Detaljni plan uređenja Centar II

33-03-00_dol_icon

Urbanistički plan uređenja naselja Dol s konzervatorskom podlogom

tumul_icon

Arheološki spomenik Tumul III.

rakitovec_icon

Poduzetnički inkubator radne zone Rakitovec

blaca_icon

Eko muzej Pustinja Blaca

agronomski_icon

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

31-3-00_icon

Prostorni plan uređenja Grada Pazina