Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

33-01-00_lomnica_icon

Urbanistički plan uređenja Donja Lomnica

agronomski_icon

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

33-03-00_dol_icon

Urbanistički plan uređenja naselja Dol s konzervatorskom podlogom

tumul_icon

Arheološki spomenik Tumul III.

groblje_jalsevec_0_icon

DPU proširenja groblja Jalševec Nartski

32-02-00_bjelovar_gup_icon

Generalni urbanistički plan Grada Bjelovara - II. Izmjene i dopune

31-6-00_icon

Prostorni plan uređenja Općine Oprtalj

33-04-00_palit_icon

Urbanistički plan uređenja Palit (UPU 14)

32-4-00_icon

Generalni urbanistički plan Virovitice – II. Izmjene i dopune