Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Ostalo
STUDIJE ZAŠTITE PRIRODNE BAŠTINE

1. Studija zaštite prirodne baštine Općine Vrsar
Vrsar, 2003.

2. Prirodne osnove i mjere zaštite okoliša Magistralne pruge MP 13
Dionica: d.g. – Beli Manastir- Slavonski Šamac – d.g., 2003.

3. Prirodne osnove i mjere zaštite okoliša za izgradnju tvornice silikatne opeke u Čazmi
Čazma, 2004.

4. Studija zaštite prirodne baštine općine Petrovsko
Petrovsko, 2004.

5. Studija zaštite prirodne baštine općine Zagorska Sela
Zagorska sela, 2004.

6. Studija zaštite prirodne baštine općine Žakanje
Žakanje, 2005.

7. Studija zaštite prirodne baštine općine Kamanje
2006.

8. Dio SUO "Državna cesta D414 dionica Donta Doli - Sparagovići"
2008.


KONZERVATORSKI ELABORATI

1. Konzervatorski elaborat naselja Dol
Općina Postira, 2011.

2. Konzervatorski elaborat za izradu UPU-a etno-eko sela Murvica
Općina Bol, 2015.

3. Konzervatorski elaborat naselja Velo Grablje
Grad Hvar, 2014.


URBANISTIČKI PROJEKTI I LOKACIJSKE DOZVOLE

1. Idejno rješenje željezničko-autobusnog terminala Zaprešić,
Naručitelj Tehnoing d.o.o., 2003.

2. Lokacijska dozvola za groblje Markuševec, Zagreb
2003, 2006.

3. Idejno rješenje proširenja groblja Markuševec kao podloga za izradu studije o utjecaju na okoliš,
Investitor Gradska groblja Zagreb, 2005.

4. Idejno rješenje uređenja parkirališta u Starom Gradu
2005.

5. Idejno rješenje uređenja parkirališta u Oprtlju
2007.

6. Idejno rješenje uređenja parka „Ispod zidina“ u Oprtlju
2007.

7. Idejno rješenje uređenja parka u Livadama
2006.

8. Programsko i idejno rješenja zone D5 u Pazinu
2006.

9. Idejno urbanističkog rješenja poslovne zone Novo Pračno u Sisku
2007.

10. Idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojeće nerazvrstane ceste Novo Pračno – Porta hladne prerade
2007.

11. Idejni projekt novog Gradskog groblja u Ivanić-Gradu kao podloga za izdavanje lokacijske dozvole
2012.


OSTALO

1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Grada Pazina
2003.

2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Gračišće
2004.

3. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Tinjan
2004., 2010.

4. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Kraljevec na Sutli
2011.Link na cjelovitu referentnu listu
Popis ažuriran: rujan 2016.