Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Stručni tim


Mirela
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. diplomirala je 1994. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U uredu je jedna od direktorica te voditeljica izrade dokumenata prostornog uređenja kao i studija, analiza i izvješća iz područja prostornog uređenja. Upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista (broj upisa: 192) i Imenik ovlaštenih arhitekata (broj upisa: 1860) Hrvatske komore arhitekata.
Kontakt: mirela@ape.hr

Sandra
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. diplomirala je 1998. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Direktorica je zadužena za financijsko poslovanje ureda te voditeljica izrade dokumenata prostornog uređenja kao i studija, analiza i izvješća iz područja prostornog uređenja. Upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista (broj upisa: 184) i Imenik ovlaštenih arhitekata (broj upisa: 2754) Hrvatske komore arhitekata.
Kontakt: sandra@ape.hr

Nikša
Nikša Božić, dipl.ing.arh. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. U uredu je od 2008. godine te vodi izradu dokumenata prostornog uređenja te studija i analiza iz područja prostornog uređenja. Upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista (broj upisa: 4) Hrvatske komore arhitekata.
Kontakt: niksa@ape.hr

Ivana
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. U uredu se bavi arhitektonskim projektiranjem te vodi izradu projektne dokumentacije. Ima položen stručni ispit iz područja urbanizma.
Kontakt: ivana@ape.hr

Vlatka
Vlatka Žunec, mag.ing.arh. diplomirala je 2013. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ima položen stručni ispit iz područja graditeljstva. U uredu je odradila pripravnički staž te sada kao projektant radi na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja te studija i analiza iz područja prostornog uređenja.
Kontakt: vlatka@ape.hr

Marijana
Marijana Zlodre, mag.ing.arh. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Kao pripravnica sudjeluje u razradi projekata iz područja arhitektonskog projektiranja.
Kontakt: marijana@ape.hr
Bivši zaposlenici:
Estera Gobac Trninić, dipl.biol.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Ivan Horvatić, dipl.ing.stroj.
Željka Nedeljković-Žunec, dipl.ing.el.
Dubravko Širola, dipl.ing.prom.

Bivši pripravnici, vježbenici te studenti na praksi / stručnom radu:
Sanja Benaković
Dunja Bogojević
Martina Knezović
Jelena Koržinek
Iva Pejić
Tina Rukavina
Damjan Uzelac
Vlatka Žunec

Mogućnost zaposlenja
Trenutno nemamo otvorenih radnih mjesta. Ukoliko ste zainteresirani za buduću suradnju Vaš CV možete poslati na e-mail ape-info@ape.hr.

Studentska stručna praksa
Tvrtka APE uključena je u sustav studentske stručne prakse Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ukoliko ste zainteresirani za odrađivanje studentske prakse u našem uredu možete se obratiti mentorima Mireli, Sandri ili Nikši na gore navedene osobne e-mail adrese.