Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Suradnici


Prilikom rada na složenim projektima u kojima se traže specifična znanja surađujemo s renomiranim stručnjacima, znanstvenicima, projektantskim tvrtkama i institucijama koje uključujemo u projektni tim kao vanjske suradnike. U nastavku navodimo eksperte i tvrtke s kojima smo imali prilike surađivati na dosadašnjim projektima.

Stručnjaci:
Maja Bilušić, dipl.ing.arh.
Željko Biondić, dipl.ing.prom.
Julika Bjelobaba, dipl.iur.
Mate Ćurić, dipl.ing.građ.
Dr.sc. Vesna Dragčević, dipl.ing.građ.
Domagoj Drndelić, dipl.ing.prom.
Gordana Duić, ing.el.
Dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, dipl.ing.arh.
Loredana Franković, dipl.ing.građ.
Matija Grgurić, dipl.ing.arh.
Antica Gurdulić, ing.arh.
Goran Herceg, dipl.ing.stroj.
Branka Križanić, dipl.ing.arh.
Dr.sc. Vladimir Lay, sociolog-istraživač i politolog
John Leko, dipl.ing.prom.
Boris Leović, ing.građ.
Goranka Lisac Barbaroša, dipl.ing.arh.
Ana Matanić, dipl.ing.arh.
Ljerka Metež, prof.povj.umj.
Željka Nedeljković-Žunec, dipl.ing.el.
Boško Opalić, dipl.ing.arh.
Iva Pejić, dipl.ing.arh.
Jasmina Ratković, dipl.ing.arh.
Slavko Šimunović, dipl.ing.građ.
Dr.sc. Marko Šoštarić, dipl.ing.prom.
Latica Tomašić, dipl.ing.arh.
Damjan Uzelac, dipl.ing.arh.
Amelio Vekić, dipl. arheolog
Dr.sc. Ivan Zupanc, demograf

Suradnja s tvrtkama:
AG Planum d.o.o.
Arhingtrade d.o.o.
ASK atelier d.o.o.
DHT Projekt d.o.o.
DS Golf d.o.o.
Đakovoprojekt d.o.o.
F.I.L.D. projekt d.o.o.
FOR-Ing d.o.o.
Geodetska mjerenja d.o.o.
Građevinski projekt d.o.o.
Hrastović inženjering d.o.o.
Hršak&Hršak d.o.o.
IC Artprojekt d.o.o.
INEL d.o.o.
IPRO d.o.o.
IPZ Zagreb
Ivanišin.Kabashi.Arhitekti d.o.o.
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Konstrukta d.o.o.
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
N.Š. Konstrukta d.o.o.
Nesek d.o.o.
Perger d.o.o.
Pozitivna energija d.o.o.
Promet i prostor d.o.o.
Studio 3LHD
Studio Lineamenta d.o.o.
Studio Morfo d.o.o.
Sveučilište u Zagrebu, Prometni fakultet
Tehno-ing d.o.o.
Tissa d.o.o.
Urbanistički zavod Grada Zagreba
Ured ovl. arhitekta Robert Križnjak
Ured ovl.inž. elektrotehnike Toni Jakaša