Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Arhitektonski projekti


A / Projekti na kulturnim dobrima:
1. Eko muzej Pustinja Blaca
Lokacija je u Općini Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj: Centar za kulturu Brač, 2015.-2016.

1.1. Projekt sanacije i adaptacije samostanskog kompleksa 'Pustinja Blaca'
1.2. Projekt rekonstrukcije 'Blatačke kuće'
1.3. Projekt rekonstrukcije gospodarskih zgrada samostanskog kompleksa
1.4. Projekt rekonstrukcije građevina u pčelinjaku samostanskog kompleksa
1.5. Projekt rekonstrukcije građevina u masliniku Tarca samostanskog kompleksa


2. Arheološki spomenik Tumul III.
Izrada replike dijela građevine i dogradnja prezentacijskog prostora za posjetitelje
Lokacija je u Općini Kaptol – lokalitet Čemernice
Naručitelj: Arheološki muzej u Zagrebu, 2012.-2016.


3. Bata-Ville
Lokacija je u sklopu zaštićene urbano-povijesne cjeline „Bata ville“, u Borovom Naselju, Ulica Brune Bušića 33-39, 41, 43 i 74
Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, 2010.- 2012.

3.1. 'četverodomka' u Ulici Brune Bušića 33-39, Borovo Naselje
3.2. 'jednodomka' u Ulici Brune Bušića 41, Borovo Naselje
3.3. 'jednodomka' u Ulici Brune Bušića 43, Borovo Naselje
3.4. 'jednodomka' u Ulici Brune Bušića 74, Borovo Naselje

B / Projekti građevina javne namjene:
1. Interaktivni posjetiteljski centar rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
Lokacija: Noskovačka Dubrava
Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, 2015.-2016.

2. Kuća Panonskog mora
Lokacija: Velika
Naručitelj: Javna ustanova Park prirode Papuk, 2013.-2015.

3. Geo-info centar Voćin
Lokacija: Voćin
Naručitelj: Javna ustanova Park prirode Papuk, 2009.-2015.

4. Općinska zgrada Bednja
Lokacija: Bednja
Naručitelj: Općina Bednja, 2013.

5. Dom za starije i nemoćne osobe
Lokacija: Stari Grad, Otok Hvar
Naručitelj: Grad Stari Grad, 2012.-2013.

6. Komunalni centar Ivanić Grad
Lokacija: Ivanić Grad
Naručitelj: Komunalni centar Ivanić Grad, 2011.-2012.

7. Groblje i mrtvačnica u Ivanić Gradu
Lokacija: Ivanić Grad
Naručitelj: Grad Ivanić Grad, 2010.-2012.

8. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.-2012.

9. Centar za socijalnu skrb Krapina
Lokacija: Krapina
Naručitelj: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2009.-2010.

C / Projekti građevina poslovne namjene:
1. ACI marina Skradin
Lokacija: Kistanje
Naručitelj: Adriatic Croatia international club d.d., 2015.

2. Ruralni poduzetnički inkubator „Centar Krka“
Lokacija: Kistanje
Naručitelj: Općina Kistanje, 2013.-2016.

3. Poduzetnički inkubator radne zone Rakitovec
Lokacija: Velika Gorica
Naručitelj: Grad Velika Gorica, 2013.-2014.

4. Poslovna građevina „Krometal“
Lokacija: Samobor
Naručitelj: Krometal d.o.o., 2013.-2015.

5. Poslovna građevina „Jami“
Lokacija: Sisak
Naručitelj: Jami d.o.o., 2006.-2007.

6. Poslovna građevina „Cromatec“
Lokacija: Samobor
Naručitelj: Cromatec d.o.o., 2005.

D / Projekti stambenih i stambeno poslovnih građevina:
1. Višestambena građevina
Lokacija: Karlovac
Naručitelj: Grad Karlovac, 2005.-2017.

2. Obiteljska kuća „V“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: privatni investitor, 2009.-2010.

3. 4 višestambene građevine
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: privatni investitor, 2007.

4. Višestambena građevina
Lokacija: Stari Grad, Otok Hvar
Naručitelj: privatni investitor, 2005.

E / Projekti unutarnjeg uređenja:

1. Poslovni prostor „Printec“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: Printec d.o.o., 2005.

2. Poslovni prostor ugostiteljske namjene „Gira“
Lokacija: Vrboska, Otok Hvar
Naručitelj: privatni investitor, 2005.

3. Poslovni prostor „Infotehna“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: Infotehna d.o.o., 2005.

4. Svetište Majke Božje Bistričke
Lokacija: Marija Bistrica
Naručitelj: Svetište Majke Božje Bistričke, 2005.

5. Poslovni prostor ugostiteljske namjene „A“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: privatni investitor, 2005.

6. Poslovnica 6 „FINA“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: Financijska agencija , 2004.

7. Frizerski salon „Nena“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: privatni investitor, 2002.

F / Ostali projekti:

1. Pješačke staze Pustinje Blaca
Lokacija je u Općini Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj: Centar za kulturu Brač, 2015.-2016.

2. Projektni zadaci sanacije, rekonstrukcije i izgradnje 170 ratom porušenih stambenih građevina u Vukovaru i Borovom Naselju
Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, 2010.

3. 'PUO Križ – sjever i jug' – idejni projekt rekonstrukcije odmorišta
Lokacija: AC Zagreb - Lipovac
Naručitelj: HAC d.o.o., 2010.

4. Groblje „Markuševec“
Lokacija: Zagreb
Naručitelj: Gradska groblja Zagreb, 2015.Link na cjelovitu referentnu listu
Popis ažuriran: siječanj 2017.