Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

O uredu


Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a projektima i planovima prisutni smo na cijelom području Hrvatske. Tvrtka je registrirana za obavljanje poslova arhitektonskog projektiranja, za izradu prostorno-planske dokumentacije (izrada planova svih razina) te druge poslovne djelatnosti. Tvrtka okuplja tim stručnjaka odgovarajućeg profila, znanja i tehničkih sposobnosti za vođenje poslova projektiranja, planiranja, konzaltinga i podrške klijentima. Za složenije projekte imamo iskustvo i mogućnosti suradnje s vanjskim suradnicima te s drugim renomiranim projektantskim tvrtkama i institucijama.

U pristupu radu naglasak stavljamo na stručnost i kvalitetu rada, racionalnost, efikasnost i poštivanje rokova te kontinuiranu podršku našim klijentima.
Suglasnosti i dopuštenja
Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Tvrtka posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina (temeljem čl. 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15.).

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - KLASA: UP/I-350-02/15-07/8, URBROJ: 351-05-16-3 od 1. veljače 2016.

Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Tvrtka posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. točka 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 74/03, 44/10).

Rješenje Ministarstva kulture - Uprave za zaštitu kulturne baštine: Klasa UP/I-612-08/12-03/0037, Urbroj: 532-04-01-02/4-12-6 od 8. lipnja 2012.

Broj upisa u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: 1906.

Studentska stručna praksa
Tvrtka je uključena u sustav studentske stručne prakse Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pruža mogućnost edukacije odnosno obavljanja propisane studentske stručne prakse iz područja arhitektonskog projektiranja te prostornog i urbanističkog planiranja.

Osnovni podaci:
Naziv tvrtke: APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti
Sjedište: Ozaljska 61, 10000 Zagreb
OIB: 69581576028
Tvrtka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080328334
Transakcijski račun: Zagrebačka banka, IBAN: HR4223600001101575943
Temeljni kapital: 20.000 kuna uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Mirela Ćordaš i Sandra Jakopec