Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Klijenti (naručitelji)


Kontinuirana podrška klijentima te racionalnost i poštivanje rokova u osnovi su našeg pristupa poslu. Imali smo čast surađivati sa sljedećim klijentima

Javni naručitelji (područje urbanističkog i prostornog planiranja):
Grad Bakar
Grad Bjelovar
Grad Dugo Selo
Grad Glina
Grad Gospić
Grad Hvar
Grad Ivanić-Grad
Grad Karlovac
Grad Klanjec
Grad Krapina
Grad Našice
Grad Pazin
Grad Popovača
Grad Rab
Grad Sisak
Grad Stari Grad
Grad Trilj
Grad Velika Gorica
Grad Virovitica
Komuna e Prishtinës (Gradska općina Priština)
Krapinsko-zagorska županija
Općina Bale - Comune di Valle
Općina Baška Voda
Općina Bednja
Općina Bol
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Općina Cerovlje
Općina Gračišće
Općina Kamanje
Općina Karojba
Općina Kistanje
Općina Kraljevec na Sutli
Općina Kumrovec
Općina Lastovo
Općina Lobor
Općina Lopar
Općina Marija Bistrica
Općina Okrug
Općina Oprtalj - Comune di Portole
Općina Petrovsko
Općina Podstrana
Općina Postira
Općina Radoboj
Općina Rakovica
Općina Rugvica
Općina Ston
Općina Tinjan
Općina Topusko
Općina Zagorska sela
Općina Žakanje

Privatni naručitelji i tvrtke:
ACI d.d.
Allegheny Financial Projekt d.o.o.
Centar za kulturu Brač
Gradska groblja Zagreb
INA Industrija nafte d.d.
Javna ustanova Park prirode Papuk
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
Kamgrad objekti d.o.o.
Luxar AG d.d.
Maistra
Maslinici Buža d.o.o.
Poslovne zone Sisak
Stolarija Ćuk
Vinum optimus d.o.o.
Vranci j.d.o.o.