Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Izvješća i studije
STUDIJE

1. Stručni prijedlog za odabir optimalne mikrolokacije novog gradskog groblja u Staroj Drenčini
Sisak, 2004.

2. Idejna prostorno-programska studija Južne industrijske zone na prostoru Željezare Sisak
Sisak, 2008.

3. Studija biciklističkih staza u Gradu Bjelovaru
Bjelovar, 2010.

4. Prometno- urbanistička studija južnog dijela Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorska županija, 2010.

5. Konzervatorska podloga za PPPPO vodocrpilišta Črnkovec i Zračne luke Zagreb (stručno tehnički poslovi u suradnji s Ministarstvom kulture)
2009.

6. Idejna prostorno-pejsažna studija za izgradnju plastenika u dijelu zaštićenog krajobraza doline rijeke Krapine kod Zaprešića
Zaprešić, 2010.

7. Prostorno - programska studija rekreacijskog centra „Mladost“ u Bjelovaru
Bjelovar, 2011.

8. Prostorna studija uređenja obale "Debeli Rožac" u Okrugu Gornjem
Okrug Gornji, 2012.


DOKUMENTI PRAĆENJA STANJA U PROSTORU

1. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2003-2005. Općine Petrovsko
2003.

2. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2003-2005. Općine Oprtalj
2003.

3. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006-2010. Grada Krapine
2006.

4. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006-2010. Općine Petrovsko
2006.

5. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006-2010. Općine Kamanje
2006.

6. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006-2010. Općine Oprtalj
2006.

7. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006-2010. Općine Kumrovec
2006.

8. Izvješće i program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2007-2011. Općine Radoboj
2007.

9. Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica
2012.

10. Izvješće o stanju u prostoru Grada Našica
2013.

11. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina
2013.

12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Gline
2013.

13. Izvješće o stanju u prostoru Grada Hvara
2014.

14. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine
2014.

15. Izvješće o stanju u prostoru Općine Kraljevec na Sutli
2013.

16. Izvješće o stanju u prostoru Općine Radoboj
2014.

17. Izvješće o stanju u prostoru Općine Bale
2014.

18. Izvješće o stanju u prostoru Općine Kamanje
2014.

19. Izvješće o stanju u prostoru Općine Oprtalj
2016.

20. Izvješće o stanju u prostoru Općine Bale
2016.

21. Izvješće o stanju u prostoru Općine Žakanje
2015.Link na cjelovitu referentnu listu
Popis ažuriran: rujan 2016.