Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Višestambena građevina


Lokacija:Grad Karlovac
Naručitelj:Grad Karlovac
Zahvat:Izgradnja višestambene građevineZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju višestambene građevine u naselju Grabrik u Karlovcu. Građevina ima 21 stambenu jedinicu, 5 garažnih mjesta i 11 zajedničkih garažno- parkirališnih mjesta.

Projektnim zadatkom definirana je izgradnja građevine koja će biti u vlasništvu Naručitelja. Stambene jedinice namijenjene su stambenom zbrinjavanju korisnika koji ostvaruju pravo na dodjelu stanova u najam u skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje gradskih stanova u najam (GGK 14/03). U građevini je u skladu s projektnim zadatkom bilo potrebno predvidjeti i poslovni prostor površine od 100 m2 za potrebne Gradske četvrti Grabrik, maksimalno mogući broj stanova za najam točno definirane površine, pomoćne prostore, prostor za parkiranje osobnih vozila i sl.

Stambena građevina je nepravilnog tlocrtnog oblika. Prizemlje je izvedeno unutar čitavog tlocrtnog gabarita dok su na katovima oblikovani vertikalni prodori u volumen čime je građevina dobila rahliju formu. Prodori nisu samo oblikovni, već imaju i funkcionalno opravdanje – osiguravaju formiranje zajedničkog ozelenjenog platoa s pješačkim ulazima u građevinu na razini 1. kata, višestranu orijentaciju stanova te vizualni kontakt stanova na svim etažama s polu-privatnim ozelenjenim površinama. Na križanju prodora zelenila u volumen građevine, organizirane su u cijelosti ostakljene vertikalne komunikacije. Na taj način pojačava se dojam prodora prirodnog svjetla i zelenila u samu građevinu te naglašava rahlost forme.

Stambeni dio prostorno je i funkcionalno odijeljen od ostatka građevine i nalazi se na 1., 2. i 3. katu. Zajednički i servisni prostori nalaze se u prizemlju koje je s južne strane djelomično ukopano u teren. Vertikalnim komunikacijama omogućeno je povezivanje svih etaža. Na svakoj od tri stambene etaže nalazi se po 7 stanova različite strukture i površine. Svaka stambena jedinica organizirana je sa svim potrebnim prostorima za kvalitetnu organizaciju života. Funkcija prostora je čista, a koncepcija čitave građevine i dispozicija prostora omogućavaju kvalitetnu orijentaciju stanova te njihovu maksimalnu fleksibilnost.Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2005. - 2007.

Tip projekta (kategorija):
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom


Download:
Karlovac