Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Detaljni plan uređenja proširenja groblja Lopar


Lokacija:Općina Lopar, Primorsko-goranska županija
Naručitelj:Općina Lopar
Godina:2008.Detaljni plan uređenja za groblje Lopar rađen je istovremeno s još četiri druga plana za uređenje groblja na otoku Rabu (groblja Banjol, Mundanije, Supetarska Draga i Kampor). Potrebe izrade DPU-a proizišle su iz činjenica da su postojeći kapaciteti groblja uglavnom popunjeni, a težilo se kvalitetnom i arhitektonski skladnom uređenju i proširenju postojećih i planiranih groblja u skladu s tradicijom i novim zahtjevima za sanitarnom i komunalnom opremljenošću.

Groblje Lopar je smješteno u sjeveroistočnom dijelu otoka Raba, na poluotoku Loparu. Planom je predviđeno zadržavanje postojećeg groblja, a proširenje je planirano na terenu izazovne konfiguracije. Na četiri nova grobna polja planirano je novih 366 grobnih mjesta za 1188 ukopa. Rješenjem se nastojalo sačuvati postojeće zelenilo uz nužno uklanjanje i obrezivanje stabala koja predstavljaju potencijalnu opasnost za okolne grobove i spomenike.

Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.

Vrijeme rada na projektu:
2005.-2008.

Tip projekta (kategorija):
DPU, DPU groblja

Obuhvat (veličina):
0,6 ha

Status:
Plan usvojen
(Službene novine Primorsko-goranske županije 16/08.)Slični projekti:
DPU groblja u Popovači
DPU groblja u Ivanić-Gradu