Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Detaljni plan uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski


Lokacija:Općina Rugvica, Zagrebačka županija
Naručitelj:Općina Rugvica
Godina:2009Općina Rugvica nalazi se na dodiru Zagreba i Zagrebačke županije te kao i mnoga druga naselja neposredne okolice Grada Zagreba godinama bilježi rast broja stanovnika. U trenutku izrade Detaljnog plana uređenja groblja u naselju Jalševec Nartski nije više bilo dovoljno slobodnih ukopnih mjesta te se prišlo izradi plana za proširenje postojećeg groblja. Uz 700 postojećih grobnih mjesta u starom dijelu groblja planirano je proširenje na novih 11 grobnih polja s ukupno predviđenih 1086 grobnih mjesta. Planiran je i sustav prometnih površina (pristup, javno parkiralište, sustav staza na groblju, trgovi i odmorišta, servisni prostori te javne i zaštitne zelene površine. Ravan teren bez znatnih prirodnih ograničenja omogućio je racionalno planiranje proširenja groblja.

Voditelj:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.

Stručni tim:
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Estera Gobac-Trninić, dipl.ing.biol.
Dubravko Širola, dipl.ing.prom.
Iva Pejić, aps.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2007.-2009.

Tip projekta (kategorija):
DPU, DPU groblja

Obuhvat (veličina):
1,9 ha

Status:
Plan usvojen
Sl. glasnik Općine Rugvica - Dugoselska
Kronika 2/09.Slični projekti:
DPU groblja u Popovači
DPU groblja u Ivanić-Gradu