Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Arheološki spomenik Tumul III.


Lokacija:Općina Kaptol, na lokalitetu Čemernice
Naručitelj:Arheološki muzej u Zagrebu
Zahvat:Sanacija i prezentacija registriranog kulturnog dobraNaziv tumul dolazi od latinske riječi tumulus što znači humak ili manje brdo. U naravi, radi se o zemljanom ili kamenom humku / brežuljku većih ili manjih dimenzija pod kojim se nalazi jedan ili više grobova. Pretpostavka je da je Tumul III imao pravilni kružni tlocrtni oblik promjera oko 40 m te visinu u tjemenu od oko 5,50 m. Humak je nastao nasipavanjem slojeva zemljanog materijala iznad grobne komore koja se nalazila u centru kružnog tlocrtnog oblika. Grobna komora sastoji se od kamenih i drvenih dijelova, građena je kao dvostruka drvena konstrukcija s dvostrukim kamenim obzidom. Na južnoj strani izveden je dromos (latinska riječ za ulazni / ceremonijalni pristup do građevine) načinjen od kamenog materijala s vjerojatno drvenom unutarnjom oblogom. Dromos je vjerojatno imao drveni ravni krov te drvenu pregradu prema prostoru grobne komore. Grobnica je završno zasuta zemljanim i kamenim materijalom.

U Tumulu III nisu pronađeni ljudski ostaci, ali su pronađeni ostaci vojne opreme (kostobrani, kaciga, strelice i sl.) koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Pretpostavka je da se radilo o kneževskom grobu pripadnika vojne aristokracije koja je bila na vlasti u Kaptolu za vrijeme željeznog doba od kad datira Tumul III. Nakon iskopavanja i detaljnog arheološkog istraživanja koje je trajalo više godina (i u više faza) ostaci grobne komore Tumula III zaštićeni su drvenom oplatom i ljepenkom da bi se spriječilo uništavanje i utjecaj atmosferilija. Do početka provedbe sanacije i prezentacije, arheološki spomenik će ostati zaštićen i nepristupačan za javnost.

Izrađena projektna dokumentacija predstavlja rezultat multidisciplinarnog pristupa analizi zatečenog stanja, pretpostavljenog izvornog izgleda tumula te mogućnosti intervencije u smislu sanacije arheološkog nalazišta i prezentacije istog javnosti. Za potrebe izrade projektne dokumentacije korišteni su radni materijali grupe arheologa koji su vodili recentna iskopavanja i istraživanja. Projekt je u svemu načinjen u skladu s načelima arheološke struke i u koordinaciji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Požegi koji je uključen u sve faze izrade projektne dokumentacije.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2010. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Rekonstrukcija izvornog stanja
Idejno rješenje
Idejni projekt
Glavni projekt


Download:
Tumul III