Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Lokacija:Grad Zagreb
Naručitelj:Agonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zahvat:Unutarnje uređenje i opremanje paviljonaZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za adaptaciju dijela Paviljona 1, 2 i 3. u sklopu kompleksa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Paviljoni 1, 2 i 3 datiraju iz tridesetih godina 20. stoljeća, jednostavnog su pravokutnog tlocrta s istacima prema sjeveru, te jednostavnog oblikovanja s pravilnim rasterom otvora po čitavoj dužini i visini volumena. Građevine su se izvorno sastojale od prizemlja i dva kata, a naknadno su izvedene dogradnje (npr. etaže formirane na ravnom krovu u formi potkrovlja i sl.). Tlocrtna dispozicija prostora unutar građevina također je jednostavna: dugačak središnji hodnik proteže se cijelom duljinom svake etaže sve tri građevine i završava na zabatima. Južno i sjeverno od hodnika smješteni su kabineti, učionice, laboratoriji, uredi i sanitarije.

Projektni zadatak definirao je potrebu za detaljnom adaptacijom i sanacijom dijelova unutrašnjeg prostora Paviljona 1, 2 i 3 (samo pojedine etaže), cjelovitu rekonstrukciju instalacija, preuređenje laboratorija, učionica, ureda i sanitarija te rješavanje tehnologije, nove laboratorijske i radne opreme, namještaja i instalacija. Za potrebe Naručitelja, načinjena je kompletna projektna dokumentacija uključivo i tender dokumentaciju za provedbu javnog nadmetanja za ustupanje radova na izvođenju, vršeno je tehničko savjetovanje Naručitelja te je vođen stručni i projektantski nadzor nad izvedbom dijela radova.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2009. - 2012.

Tip projekta (kategorija):
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom


Download:
Agronomski fakultet