Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Bata Ville


Lokacija:Borovo Naselje
Naručitelj:Ministarstvo regionalnog razvoja i fondnova EU
Zahvat:Izgradnja faksimila povijesnih tipova stambenih građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjelineZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za zahvate u prostoru koji se odnose na rekonstrukciju faksimila povijesnih tipova stambenih građevina u sklopu zaštićene urbano-povijesne cjeline 'Bata Ville' u Borovom Naselju. Za projektnu dokumentaciju ishođene su sve potrebne potvrde, te građevinske dozvole, a izrađeni su i izvedbeni projekti te troškovnici radova.

Projektnim zadatkom obuhvaćeni su sljedeći povijesni tipovi stambenih građevina porušenih za vrijeme okupacije Vukovara tijekom Domovinskog rata:

Glavni projektant:
Jasenka Žagar, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2010. - 2012.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
Slični projekti: