Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Bata Ville
Povijesni tip 'četverodomka' na adresi Ulica Brune Bušića 33-39


Lokacija:Zaštićena urbano-povijesna cjeline u Borovom Naselju
Naručitelj:Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije
Zahvat:Izgradnja faksimila unutar zaštićene cjelineProjektnim zadatkom predviđena je izgradnja građevine tipa tzv. „četverodomka“, obzirom da je originalna građevina kompletno uništena / uklonjena. Planirana je izgradnja nove građevine kao faksimila povijesnog tipa „četverodomke“ u skladu sa snimljenom građevinom za koju se smatra da je bila identična, a nalazi se u neposrednoj blizini. Zahvat u prostoru nalazi se unutar registrirane kulturno-povijesne cjeline Bata-Ville koja se u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Projektom je predviđena izgradnja faksimila uz djelomično korištenje izvornog materijala. Građevina će u skladu s originalnim povijesnim tipom imati ravni krov, a vijenac krova bit će izveden s originalnim završetkom „opeke na kant“. Obrada pročelja bit će ponovljena kao izvorna od zidane nebojane, dersane, obične opeke normalnog formata, s plitkim tankim reškama izvučenim u mortu, uz ponavljanje vidljivog izvornog veza opeke. U tu svrhu upotrijebit će se pjeskarena opeka od razgradnja okolne izgradnje. Vanjska stolarija bit će izvedena kao drvena, faksimil povijesne stolarije. Tlocrtni raspored u unutrašnjosti je prilagođen suvremenom stanovanju maksimalno zadržavajući tlocrte karakteristike izvornika. Građevina kao u izvorniku ima 4 ulaza (u svaki stan pojedinačno) direktno s vanjske pješačke površine i to 2 s glavnog pročelja (okrenutog prometnici) i 2 sa stražnje strane. Oblikovanje građevine je u potpunosti zadržano kao izvorno, kao i funkcija, položaj i sadržaj prostora.Glavni projektant:
Jasenka Žagar, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Nikša Božić, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2010. - 2012.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Bata Ville 4-domka


Slični projekti:
Povijesni tip 'jednodomka' na adresi Ulica Brune Bušića 41, 43 i 74