Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Informativno - edukativni centar Noskovci


Lokacija:Općina Čađavica
Naručitelj:Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
Zahvat:Unutarnje uređenje i interaktivni postav centra za posjetiteljeZa potrebe investitora, izrađena je projektna dokumentacija za multimedijalni (interaktivni) izložbeni postav i unutarnje uređenje dijela postojeće građevine u Noskovcima. Namjena građevine je javna, a radi se informativno edukativnom centru za posjetitelje područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji je pod zaštitom UNECSO-a. Koncept unutarnjeg uređenja i postava osmišljen je temeljem stručne podloge koju je izradila dr. sc. Biljana Janev Hutinec, dipl.ing.biol. Isti je jasno podijeljen u dva dijela nastavno na karakteristike zatečenog prostora.

Teme koje su obrađene vezane su za život na obali rijeke odnosno suživot čovjeka i rijeke te prezentaciju rijeke kroz odabrane priče usko povezane s izuzetnom bio-raznolikošću prezentiranog zaštićenog područja. Obuhvat prikazanih tema odnosi se na područje koje je kao prirodna znamenitost zaštićeno na tri razine: radi se istovremeno o Regionalnom parku Mura-Drava, Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, te području Natura 2000

Hodnik je zamišljen kao prostor osnovnih informacija o zaštićenom području i životu uz rijeku, dok je prezentacijska dvorana zamišljena kao prostor predviđen isključivo za prezentaciju rijeke i prirode u netaknutom i neuništenom okolišu. Veza dvorane i prostora hodnika sugerira ulazak posjetitelja u čamac te početak plovidbe rijekom. Novim tehnologijama sugerira se ljuljanje čamca, a audio i vizualni efekti pojačavaju dojam prelaska iz urbanog glasnog okruženja u mirni zaštićeni dio netaknute prirode. Ulaskom u čamac počinje interaktivno putovanje rijekom. Multimedijalni postav potiče posjetitelja na aktivno sudjelovanje i upoznavanje bio-raznolikosti prezentiranog zaštićenog područja.

Tema „bregunice“ poziva posjetitelja da zaviri u gnijezdo i upozna se sa zaštićenim pticama koje se gnijezde na strmim obalama rijeke, što je pojačano asocijativnom projekcijom sjene leta ptica na simboličku strminu obale.

Tema „dinamični život rijeke“ prezentirana je preko projekcije toka rijeke na horizontalnu plohu. Posjetitelja se poziva da dlanom aktivira senzore tj. stvori simboličnu „prepreku“ rijeci koja zbog toga meandrira, stvarajući sprudove, rukavce i ostale riječne forme.

Tema „život u kapljici vode“ obrađuje biljni i životinjski život u vodi. Prikaz je zamišljen kao simbolički presjek kroz masu vode s vidljivim korijenjem vodenih biljaka kroz koje probija dnevno svjetlo. Posjetitelj ima dojam da je uronjen u vodu i poziva ga se da ispod površine vode dodatno zaviri u simbolični mikroskop (multimedijalni element) te pogleda život koji buja u kapljici vode.

Tema „u vodi i izvan nje“ prikazuje životinje čiji životni ciklus počinje u vodi (npr. lijeganjem jajašca), nastavlja se u zemlji (mulju) i završava u tlu ili zraku. Osim statičnih prikaza modela najzanimljivijih primjera takvih životinja, posjetitelja se poziva da na interaktivnoj površini sam odabere temu koja će se projicirati a o kojoj želi saznati više.

Tema „priča o dabru“ simbolični je prikazana uvlačenjem posjetitelja u nastambu. Element je oblikovan tako da obodno emitira svjetlost koja simbolizira vodu kroz koju dabar prolazi prilikom ulaska u nastambu. U unutrašnjosti elementa u koji se posjetitelj uvlači, prikazano je kako dabar gradi branu i nastambu, kako pliva / roni, kako koristi zube (alat za „obradu“ drveta) i rep (kormilo, veslo), kakve su mu stražnje noge (plivajuće kožice) i sl.

Tema „tko to tamo mulja“ priča je o pticama koje se hrane vadeći hranu iz mulja i vode. Prezentacijski element zamišljen je kao dvodijelna vertikalna površina na čijoj se desnoj strani nalaze modeli raznih vrsta i veličina ptičjih kljunova, a na lijevoj strani je veliki interaktivni ekran. Posjetitelja se poziva da odabere određenu vrstu tj. veličinu kljuna te na taj način pokreće interaktivnu prezentaciju na ekranu. Prezentacija je zamišljena kao film (kombinacija dokumentarne i animirane tehnike). Svaka od odabranih prezentacija priča posjetitelju priču o određenoj vrsti „muljatora“, tj. načinu na koji ptica živi, hoda ili pliva u plitkom mulju ili vodi, kako lovi hranu, kako koristi duge ili kratke noge, kljun, vrat i sl.

Tema „priča o endemima zaštićenog područja“ tj. dunavskog slijeva odnosi se na zaštićene ribe prikazane na velikom interaktivnom ekranu. Posjetitelja se poziva da dlanom „lovi“ određenu vrstu ribe na ekranu i na taj način pokreće prezentaciju o istoj.

Posjetitelj tijekom obilaska može sjesti na klupe koje asociraju na sjedenje u čamcu i uživati u plovidbi rijekom. Naime, u bočnoj niši prezentacijske dvorane projicirat će se dokumentarni film s temom „plovidba rijekom“ i prikazom stvarnih sekvenci plovidbe najznačajnijim dijelovima rezervata biosfere. Projekcijsko platno je zaobljeno, a rubovi su postavljeni tako da posjetitelj dobije dojam beskonačnog prostora.Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2010. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom


Download:
Informativno - edukativni centar Noskovci


Slični projekti:
Geo-info centar Voćin
Kuća Panonskog mora