Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Geo-info centar Voćin


Lokacija:Općina Voćin
Naručitelj:Javna ustanova Park prirode Papuk
Zahvat:Izgradnja, unutarnje uređenje i multimedijalni postav centra za posjetiteljeZa potrebe investitora, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju, te unutarnje uređenje i multimedijalni postav građevine „Geo-info centar Voćin“. Idejno rješenje za gradnju građevine načinjeno je u Projektnom studiju AGH d.o.o. Zagreb.

Geo-info centar je građevina javne namjene, zamišljena kao početna točka za upoznavanje posjetitelja s obilježjima i značajem Geo-parka Papuk, Parka prirode Papuk, te cjelovitim sustavom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Ekspresivnost forme građevine, odabir materijala te dobrim dijelom i teme postava, korespondiraju sa značajkama lokaliteta Rupnica kao jednog od najznačajnijih dijelova Geo-parka Papuk, te ostalih prirodnih i povijesnih značajki šireg konteksta – Parka prirode Papuk.

Izložbeni prostor proteže se gotovo kroz čitavu građevinu obzirom da se želio postići kontinuitet postava bez grube diferencijacije prostora unutar same građevine. Postav je oblikovan na suvremeni način, prilagođen posjetiteljima različitih uzrasta, stupnja predznanja i interesa.

U ulaznom prostoru se, i prije kupovine ulaznica za posjet, na interaktivnim ekranima dobiju prve informacije o sustavu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, mreži Geo-parkova u svijetu te samom Parku prirode Papuk. Vođeni obilazak počinje u višeosjetilnoj kino-dvorani 3D filmom u kojem je prikazano putovanje kroz vrijeme, od današnjih dana sve do velikog praska i formiranja svemira. Završetkom filmske projekcije, posjetitelj ulazi u prostor postava „geologija“ koja uključuje: nastanak i razvoj života na Zemlji (zid evolucije), teorije i zablude o nastanku života, vrste stijena, geologija Papuka, dinamični život Zemlje kroz potrese, vulkane i tektoniku ploča, Sunčev sustav i sl. Dvije izdvojene niše atmosfera zamišljene su kao manje projekcijske dvorane tema iz geološki najzanimljivijeg perioda Papuka, a to je prapovijesno doba Miocena. Jedna niša namijenjena je za prezentaciju života u podmorju Panonskog mora gdje je živio morski pas megalodon, a druga niša je namijenjena za prezentaciju života na tlu tj. obalama tadašnjeg Panonskog mora.

Iz prostora postava „geologija“, posjetitelj ide stubištem prema katu gdje je postav „biologija“. Poveznica ovih tema je kratka prezentacija teme „pedologija“ na samim stepenicama. Biološke teme odnose se na interaktivni prikaz Papuka kao područja velike biološke raznolikosti i različitih vrsta staništa. Centralne teme su interaktivne priče o tipičnim predstavnicima biljnog i životinjskog svijeta različitih staništa na Papuku. I ovaj dio postava ima nišu atmosfere kao simbolični prikaz podzemnog špiljskog staništa šišmiša u koje posjetitelj ulazi i biva izložen raznim osjetilnim podražajima.

Poveznica između postava „biologija“ i postava „arheologija“ prostor je dječje radionice, tzv. kapsule uz koju se nalazi i ugostiteljski prostor za odmor i okrepu posjetitelja. Postav „arheologija“ tematizira razvoj civilizacija na Papuku kao području velike biološke i geološke raznolikosti i bogatstva koje je omogućilo razvoj i život ljudi od starog kamenog doba do današnjih dana. Postav je stilizirani prikaz stvarnih artefakata, prostornih instalacija i multimedijalnih prezentacija raznih načina korištenja materijala u svakodnevnom životu kroz različita povijesna razdoblja. Završna poruka postava je odnos čovjeka prema prirodi danas tj. upozorenje kako je čovjek pretjerao u korištenju i uništavanju prirodnih resursa koji su mu kroz povijest služili, a danas su ugroženi.

Izrađena projektna dokumentacija predstavlja rezultat multidisciplinarnog pristupa projektiranju građevine te razradi sinopsisa postava načinjenog od strane stručnih službi Naručitelja i vanjskih stručnih suradnika. Oblikovanje svake pojedine teme postava odnosno svakog pojedinog izložbenog elementa ili eksponata nastalo je kao rezultat suradnje autora postava s dizajnerima (multimedijalnim i grafičkim), ilustratorima, fotografima i ostalim stručnjacima. Prilikom definiranja načina prezentiranja, vodilo se računa o potrebi približavanja tema široj javnosti na zanimljiv, poučan i znanstveno utemeljen način uz korištenje najsuvremenijih multimedijalnih i interaktivnih rješenja.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2009. - 2015.

Tip projekta (kategorija):
Idejni projekt - izmjene
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom
Projekt unutarnjeg uređenja i multimedijalnog postava s troškovnikom


Download:
Geo-info centar Voćin


Slični projekti:
Informativno-edukativni centar Noskovci
Kuća Panonskog mora