Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Kuća Panonskog mora


Lokacija:Općina Velika
Naručitelj:Javna ustanova Park prirode Papuk
Zahvat:Unutarnje uređenje i multimedijalni postav centra za posjetiteljeZa potrebe investitora, izrađena je projektna dokumentacija unutarnjeg uređenja, multimedijalnog postava te uređenja učionice na otvorenom za izložbeno edukativni prostor „Kuća Panonskog mora“. Zahvat u prostoru odnosi se na prizemlje postojeće građevine sjedišta Javne ustanove Park prirode Papuk u Velikoj. Koncept unutarnjeg uređenja i postava osmišljen je temeljem podloge koju su izradile stručne službe Naručitelja.

Prostorni i funkcionalni koncept uvjetovan je postojećim stanjem koji sugerira jasnu podjelu prostora na dva osnovna izložbeno-edukativna dijela. Lijevo od ulaznog prostora oblikovana je višenamjenska predavaonica planirana za interaktivna predavanje pod vodstvom stručne osobe / zaposlenika centra na temu „tragovi u vremenu“ te za održavanje različitih radionica, predavanja i sl. Desno od ulaznog prostora oblikovan je prostor dječjeg kutka i suvenirnice te glavna izložbeno prezentacijska dvorana s glavnom temom „Papuk - otok u Panonskom moru“.

Prezentacija teme „tragovi u vremenu“ zamišljena je kao kombinacija statičkih prikaza, interaktivne površine staklenog poda i projekcije na zid nasuprot ulaza. U podu se prikazuje nastanak fosila i fosilnih tragova kretanja (ihnofosila) u stijenama (sedimentima). Planira se na jednostavan način (upotrebom multimedijalnih sustava) objasniti nastanak fosila odnosno kako životinje ostavljaju tragove koji su se okamenili. Odabirom pojedinca moguće je pokazati što bi se dogodilo s otiscima stopala današnjeg čovjeka kada bi se dogodila sedimentacija i okamenjivanje istih. Iznad interaktivnog poda, u prostoru otvorenog drvenog krovišta, planira se postavljanje replike skeleta odabrane životinje (čiji su ostaci pronađeni na Papuku).

Glavna izložbeno edukativna prezentacijska dvorana zamišljena je s temom izložbe „Papuk - otok u Panonskom moru“. Prostor je podijeljen na dvije cjeline: centralna instalacija i izlošci linijski postavljeni po obodnim zidovima. Centralnu instalaciju čini sklop zakrivljenih paravana tj. projekcijskih platana u nepravilnoj valovitoj i isprekidanoj formi. Paravani su odignuti od tla i ovješeni o strop, te ne predstavljaju krutu pregradu u prostoru dvorane. Platna simboliziraju morske valove i druge nepravilne valovite forme u prirodi. U unutrašnjosti se prigušeno reproduciraju zvukovi dubina mora dok se obodno projiciraju siluete podvodnih životinja u kretanju. Na zidovima prostorije planira se prezentacija nekoliko tema: „podmorje Papuka“, „obala Papuka“, „kopno Papuka“ i završna tema „Papuk danas“. Zidovi su zamišljeni kao monokromatski s naglašenim „ekranima“ - perforacijama u jednostavnoj oblozi. Ekrani su rupe u zidu, stvarni ili simbolični „akvariji“ odnosno vitrine, jednostavne forme dominantnog izraza i oblikovanja sadržaja. Ploha zida je grafički obrađena jednostavnim stiliziranim prikazima (asocijativni grafički prikaz) uvećanih životinjskih i biljnih vrsta karakterističnih za podmorje, obalu i tlo Papuka iz vremena Panonskog mora odnosno danas.

Uređenje učionice na otvorenom odnosi se na uređenje i opremanje prostora za učenje, odmor i zabavu posjetitelja, a prema projektnom zadatku planirani su zahvati ukupne površine oko 2000 m2 na istočnom dijelu parcele. Projektnom dokumentacijom predviđeno je uređenje edukativnog labirinta, interaktivne edukativne ograde, drvene pergole za rad i edukaciju na otvorenom, cjelovito hortikulturno rješenje te organizacija prostora pomoćne radionice za potrebe funkcioniranje centra. Planirano je i postavljanje skulpture nosoroga te simbolični prikaz stvarne veličine Charcharodona megalodona.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektant:
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2013. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt s troškovnikom


Download:
Kuća Panonskog mora


Slični projekti:
Informativno-edukativni centar Noskovci
Geo-info centar Voćin