Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Eko muzej Pustinja Blaca
Gospodarske zgrade Pustinje Blaca


Lokacija:Općina Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj:Centar za kulturu Brač
Zahvat:Rekonstrukcija funkcionalnog dijela registriranog kulturnog dobraProjektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija i djelomična prenamjena odnosno unutarnje uređenje gospodarskih zgrada podno samostanskog kompleksa Pustinja Blaca. Navedeno se odnosi na rekonstrukciju limunare, pergole za sušenje voća te unutarnje uređenje postojeće prethodno rekonstruirane poljske kućice. Gospodarske zgrade funkcionalni su dio samostanskog kompleks Pustinja Blaca koji je registrirano kulturno dobro, a u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Limunara je građevina izvorno poljoprivredne namjene u kojoj su se uzgajali limuni. Građena u maniri tradicijske gradnje od kamena nađenog na licu mjesta, zidanog pomoću vapnenog morta. Za sustav središnjih lučnih dimnjaka korištena je opeka. Naime, prostor je bio opremljen pećima na drva kako bi se u hladnije doba godine osiguralo grijanje prostora u kom su rasli limuni i boravili radnici (na lokaciji su zatečene dvije metalne peći). Pokrov je prema dostupnim podacima bio načinjen od limenih ploča većih dimenzija i pomičan (kako bi se u toplije doba godine mogao prostor mogao rastvoriti i koristiti prirodnu insolaciju).

Rekonstrukcija limunare predviđa novu suvremenu krovnu čeličnu konstrukcija te pokrov od transparentnih foto-naponskih panela putem kojih će biti osigurana proizvodnja električne energije. Na južnom pročelju izvest će se nova ostakljenja kako bi se iskoristili pozitivni aspekti prirodnog grijanja. U unutrašnjosti će se urediti pod i to na način da se mjestimično zadrže površine na kojima će biti sađeni novi limuni odnosno na primjeren način osiguraju površine za pristup, boravak i komunikaciju posjetitelja.

Pergola za sušenje voća sastoji se od slobodnostojećih betonskih stupova na temeljnim stopama. Stupovi su oblikovani s utorima na gornjoj slobodnoj površini te su povezani laganom metalnom konstrukcijom na vrhu. Metalna konstrukcija služila je za postavljanje velikih prostirki (pletenih lijesa / lisa) na kojima se sušilo voće.

Projektom je predviđena rekonstrukcija osnovnih oblikovnih elemenata i konstruktivnog sustava pergole, a bit će zadržana i njena izvorna funkcija sušenja voća. Dodatno predviđa se i nova funkcija zaštite posjetitelja Pustinje Blaca od sunca tj. odmor i okrjepu u podnožju samostana.

Poljska kućica uz limunaru rekonstruirana je u prethodnim fazama izvođenja radova. Projektom je predviđeno unutarnje uređenje i privođenje namjeni poljske kućice. To se odnosi na uređenje sanitarnog prostora (za posjetitelje i zaposlene) te opremanje manje kuhinje s mogućnošću pripreme jednostavnih obroka. Građevina će biti opremljena jednostavnim instalacijama: rasvjetom i priključnicama koje će biti napajane iz foto-naponskih panela postavljenih na krovu limunare, te vodovodnim i odvodnim sustavom. Na terenu će na optimalnom mjestu u blizini građevine biti izvedeno sakupljanje kišnice te sustav za odvodnju.Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Suradnici:
Robert Križnjak, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2015. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Gospodarske zgrade


Slični projekti:
Samostanski kompleks Pustinja Blaca
Blatačka kuća u Nerežišćima
Pčelinjak
Maslinik Tarca