Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Eko muzej Pustinja Blaca
Blatačka kuća u Nerežišćima


Lokacija:Općina Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj:Centar za kulturu Brač
Zahvat:Rekonstrukcija registriranog kulturnog dobra



Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija i djelomična prenamjena postojećeg sklopa Blatačke kuće. Blatačka kuća registrirano je kulturno dobro koje se u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Sklop zgrada pod nazivom Blatačka kuća datira iz 18. stoljeća a funkcionalno je povezan sa samostanskim kompleksom u Pustinji Blaca. Funkcija sklopa bila je privremeni / povremeni boravak svećenika te upravitelja njihovih imanja lociranog u Nerežišćima - mjestu koje je nekada bilo upravno središte otoka Brača. Osim boravka ljudi, sklop je imao funkciju čuvanja ulja, vina i meda prije ukrcavanja na brodove u luci Supetar (vezano za trgovačku djelatnost pustinjačke zajednice).

Projektom je predviđena cjelovita rekonstrukcija trenutno ruševnog sklopa te prenamjena u prostor javne društvene namjene sa sljedećim sadržajima: sjedište Centra za kulturu Brač, ured lokalne turističke zajednice, višefunkcionalni prostor za predavanje, izložbe i izlaganje sakralne zbirke, te manji ugostiteljski objekt.







Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Suradnici:
Robert Križnjak, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2015. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Blatačka kuća


Slični projekti:
Samostanski kompleks Pustinja Blaca
Gospodarske zgrade Pustinja Blaca (limunara, poljska kućica i pergola)
Pčelinjak
Maslinik Tarca