Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Eko muzej Pustinja Blaca
Maslinik Tarca


Lokacija:Općina Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj:Centar za kulturu Brač
Zahvat:Rekonstrukcija funkcionalnog dijela registriranog kulturnog dobraProjektnim zadatkom predviđena je revitalizacija izvornog uzgoja maslina te ljekovitog bilja na lokalitetu Tarca te rekonstrukcija poljske kućice u masliniku koji se nalazi južno od samostanskog kompleksa Pustinja Blaca na uzdignutom položaju. Maslinik Tarca funkcionalni je dio samostanskog kompleks Pustinja Blaca koji je registrirano kulturno dobro, a u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Maslinik Tarca postojeća je poljoprivredna površina evidentirana u Arcodu, katastru i zemljišnim knjigama. Prostor je ograđen suhozidima a sastoji se od dva velika nepravilna polja u sustavu terasa / kaskada. Čitav prostor veličine od oko 13 ha premrežen je tradicionalnim gomilama. Masline su sađene obodno uz suhozide i gomile a na središnjim površinama bilo je sađeno ljekovito bilje (smilje, buhač, lavanda i sl.). Prostor je kompletno uklopljen u okoliš.

U sklopu maslinika nalazi se poljska kućica / spremište alat te manja ruševna pomoćna građevina za koju se pretpostavlja da je služila kao spremište ili za držanje životinja. Unutar gornjeg manjeg polja maslinika Tarca, u području za koje se pretpostavlja da je služilo za sadnju ljekovitog bilja, nalazi se izvedena bunja, tradicionalno okruglo poljsko sklonište, građena u tehnici suhozida, od prirodnog kamena s lokacije, bez prozora.

Projektom je predviđena cjelovita rekonstrukcija veće građevine, konzervacija ruševnog spremišta te evidentiranje bunje. Elaboratom revitalizacije poljoprivrede definirana je mogućnost obnove uzgoja maslina za proizvodnju maslinovog ulja te sadnja i uzgoj ljekovitog bilja u skladu s načelima ekološke poljoprivrede.Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Suradnici:
Robert Križnjak, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2015. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Gospodarske zgrade


Slični projekti:
Samostanski kompleks Pustinja Blaca
Blatačka kuća u Nerežišćima
Gospodarske zgrade Pustinja Blaca (limunara, poljska kućica i pergola)
Pčelinjak