Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Eko muzej Pustinja Blaca
Pčelinjak


Lokacija:Općina Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj:Centar za kulturu Brač
Zahvat:Rekonstrukcija funkcionalnog dijela registriranog kulturnog dobraProjektnim zadatkom predviđena je revitalizacija izvorne proizvodnje meda te rekonstrukcija poljskih kućica u pčelinjaku koji se nalazi jugoistočno od samostanskog kompleksa Pustinja Blaca. Pčelinjak je funkcionalni dio samostanskog kompleks Pustinja Blaca koji je registrirano kulturno dobro, a u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Pčelinjak je ograđeni sustav terasa / kaskada za smještaj tradicionalnih košnica, povezanih stubištima koje prate nagib terena. Sve terase i ograde pčelinjaka načinjene su od kamena nađenog na licu mjesta. Pčelinjak je kompleksu poljoprivredne namjene na čijem se ulazu sa zapadne strane trenutno nalaze ostaci dvije poljske kućice. Namjena navedenih građevina je smještaj alata i privremeno sklanjanje radnika pred atmosferskim neprilikama.

Projektom je predviđena cjelovita rekonstrukcija građevina u pčelinjaku, a elaboratom revitalizacije poljoprivrede definirana je mogućnost obnove proizvodnje meda u skladu s načelima ekološke poljoprivrede.

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Suradnici:
Robert Križnjak, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2015. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Gospodarske zgrade


Slični projekti:
Samostanski kompleks Pustinja Blaca
Blatačka kuća u Nerežišćima
Gospodarske zgrade Pustinja Blaca (limunara, poljska kućica i pergola)
Maslinik Tarca