Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine.

Tvrtka APE d.o.o. aktivno djeluje od 2002. godine. Slovo A u nazivu odnosi se na arhitektonsko projektiranje, P na prostorno i urbanističko planiranje a slovo E na ekologiju i zaštitu okoliša koji su uvijek prisutni u našem radu.

Eko muzej Pustinja Blaca


Lokacija:Općina Nerežišća, Otok Brač
Naručitelj:Centar za kulturu Brač
Zahvat:Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija registriranih kulturnih dobaraZa potrebe Naručitelja, izrađena je projektna dokumentacija za zahvate u prostoru objedinjene pod zajedničkim nazivom 'Eko muzej Pustinja Blaca'. Projektna dokumentacija za predmetne zahvate u prostoru obuhvaća i uspostavu vodoopskrbnog i energetskog sustava muzejsko samostanskog kompleksa i okolnih gospodarskih zgrada, uspostavu sustava sigurnosno-tehničke zaštite, te izradu elaborata oživljavanja gospodarstva (ekološke poljoprivrede). Za projektnu dokumentaciju ishođene su sve potrebne potvrde i odobrenja nadležnih javnopravnih tijela te građevinske dozvole, a izrađeni su i izvedbeni projekti te troškovnici radova.

Zahvati u prostoru objedinjeni pod nazivom 'Eko muzej Pustinja Blaca' su sljedeći:

Glavni projektant:
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Projektanti:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
Ivana Pancirov, dipl.ing.arh.
Vlatka Žunec, mag.ing.arh.
Marijana Zlodre, mag.ing.arh.

Suradnici:
Robert Križnjak, dipl.ing.arh.

Vrijeme rada na projektu:
2015. - 2016.

Tip projekta (kategorija):
Snimak postojećeg stanja
Idejno rješenje
Glavni projekt
Izvedbeni projekt


Download:
Gospodarske zgrade


Slični projekti:
Samostanski kompleks Pustinja Blaca
Blatačka kuća u Nerežišćima
Pčelinjak
Maslinik Tarca